6 comments on “Dinsdag 18 juni 2013. Protesten in Brazilië: ‘De Reus is Wakker’

    • Het lijkt alsof er inspiratie is opgedaan met de protesten elders in de wereld, Rami. De (lokale) overheid heeft eieren voor haar geld gekozen en reeds de openbaar vervoerstarieven, conform de wens van de demonstranten, verlaagd. Echter… de protesten zijn niet alleen tegen de tarieven, maar tegen een lange reeks van misstanden in het land. Volgende week (wellicht wordt het uitgesteld) is een stemming in het Congres over het overhevelen van een deel van de macht van de justitie naar het Congres, en dit is tegen het zere Braziliaanse been. Ook heerst er grote onvrede over geldverkwisting, gebrek aan controle van de uitgaven, en de gebrekkige faciliteiten en kwaliteit van het onderwijs en gezondheidszorg. Naar verwachting zullen ruim een miljoen Brazilianen in meer dan tachtig steden de straat op gaan, en in de komende dagen worden meer grote demonstraties verwacht, en zelfs landelijke stakingsdagen….

      • Gisteren was het inderdaad hevig, Rami, met meer dan een miljoen Brazilianen op straat in meer dan honderd steden. Helaas profiteerden groepen vandalen van de massaliteit en hebben deze figuren de nodige schade aangericht. Maar vergeleken met massale protesten en rellen in bijvoorbeeld Europa lijkt het hier alsnog erg mee te vallen.

      • Zoals hier in de media staat beschreven, hebben enige tientallen zich beziggehouden met de bestorming van regeringsgebouwen, Rami. Deze gebouwen worden ook gezien als de haarden van corruptie en verspilling, vandaar dat de volkswoede hiertegen is gericht. De overgrote meerderheid spreekt schande van de vernielingen, en er zijn berichten dat demonstranten de vandalen in hun kraag grijpen en aan de politie overleveren. Anderen helpen mee met het opruimen van de rotzooi, veroorzaakt door vandalen. Opgemerkt dient te worden dat Brazilianen niet gewend zijn op een grote schaal te demonstreren, de laatste grote demonstraties waren in 1984 tegen de dictatuur en in 1992 tegen de toenmalige president, die vervolgens aftrad nog voor het moment dat hij zou worden afgezet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s